1. Sterowanie

Sterowanie panoramą, może odbywać się za pomocą przycisków zamieszczonych w panoramie oraz klawiatury i myszki.

Poruszając się myszką, do obracania panoramą należy najechać na nią kursorem i ciągle mieć przyciśnięty lewy klawisz myszki. Pole okna przeglądarki jest podzielone na 9 aktywnych obszarów w stosunku do pozycji kursora. Ruch panoramy zaczyna się w momencie najechania na dany aktywny obszar. Aktywne miejsca kierują panoramą w kierunkach góra, dół, lewo, prawo oraz ukośnie natomiast punkt położony w centrum aktywnego obszaru oznaczać będzie brak ruchu panoramy. Obrót panoramy jest tym szybszy im dalej znajduje się od centrum widoku. Podczas oglądania panoramy na pełnym ekranie, za pomocą rolki w myszce można widok oddalać/przybliżać.

Funkcje przypisane przyciskom w panoramie zostały opisane w poniższej tabeli.

Sterowanie za pomocą przycisków w panoramie
Góra, obrót do góry
Dół, obrót do dołu
Lewo, obrót w lewo
Prawo, obrót w prawo
Przybliżenie, przybliżenie elementu znajdującego się w centrum widoku
Oddalenie, oddalenie elementu znajdującego się w centrum widoku
Autorotacja, automatyczny obrót wokół własnej osi
Pełny Ekran, powiększenie panoramy na cały ekran

2. Nie wyświetla mi się żadna panorama, co mam zrobić?

- Zainstaluj najnowszą wersję przeglądarki: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer
- Zainstaluj najnowszą wersję wtyczki Adobe Flash Player dla swojego systemu. Brak wtyczki Flash powinien być automatycznie wykrywany przez przeglądarkę i automatycznie zainicjowany proces instalacji pluginu. Jeśli jednak chcesz pobrać wtyczkę Flash ręcznie - pobierz ją ze strony producenta.
- Jeżeli posiadasz Internet Explorer postępuj zgodnie ze wskazówkami: Przejdź do zakładki "Narzędzia" w górnym oknie przeglądarki. Wybierz "Opcje internetowe", pojawi Ci się nowe okno z którego trzeba wybrać zakładkę "zabezpieczenia". Następnie kliknij w "Poziom niestandardowy...". Pojawi się okno "Ustawienia zabezpieczeń - strefa Internet". Zaznacz wszystkie opcje na "Włącz" lub "Monituj" w kategorii "Formanty ActiveX i dodatki plug-in". Kliknij "OK" następnie potwierdź zamianę.

3.Jeśli masz nadal problem lub pytanie możesz napisać do nas maila.